BBC.(God On The Brain) Бог внутри нас. Откровения от Мозга височная эпилепсия.